Regier, voorheen Lugelform, heeft een gedeelte van de activiteiten van Pelliglass overgenomen.

Zoals : het vervaardigen van STANSVORMEN; LAMINEREN; het UITSTANZEN, BIEGEN, PERFOREREN, BLINDDRUKKEN van drukwerken.


Regier, anciennement Lugelform, a repris une partie des activitées de Pelliglass.

Tel que: la fabrication de FORMES À DECOUPE; LAMINAGE ENCAPSULAGE; DECOUPE, TRACAGE, REPOUSSAGE d'imprimés.